Zaufanie do technologii i dlaczego go tak mało?

sty 19, 2023 | 0 komentarzy

Jaka jest największa bariera w adopcji Indutry 4.0? Co ja właściwie mam z tym wspólnego?

Gdybym miał powiedzieć w jednym zdaniu co robię na codzień, stwierdziłbym, że:

Moja praca polega na czytaniu, pisaniu i rozmawianiu z ludźmi (z naciskiem na te ostatnie).

  • Pisanie jest efektem czytania i rozmowy (uczenia się).
  • Mówienie jest efektem słuchania i pisania (porządkowanie wiedzy).

Zamieszczanie codziennie postów na Linkedin i na mojego bloga jest dla mnie pewną terapią, która pozwala mi usystematyzować wiedzę i zderzyć ją z rzeczywistością poza mojej bańki informacyjnej (która powstaje w wyniku czytania i rozmowy bezpośredniej).

Z tego względu, jeżeli ktoś mi zadaje pytanie, jaka jest największa bariera w adopcji rozwiązań opartych o Przemysł 4.0 dla firm z sektora Manufacturing odpowiedziałbym, że:

Brak zaufania.

Zaufanie do technologii, skąd wynika deficyt?

Do procesów, technologii, oprogramowania i rzetelności liczb (Nie ufamy rzeczom, których nie rozumiemy). I co najważniejsze do ludzi (zwłaszcza z zewnątrz organizacji).

Stąd pojawiła się moja misja edukacyjna, która obejmuje (poza wpisami na tej stronie):

I do której będą z czasem dochodzić kolejne elementy. Wszystko to w myśl schematu (skróconego): Pomysł -> Test -> POC -> Zderzenie z rynkiem -> Automatyzacja -> Pomysł

Wracając do tytułowego pytania…

Dostrzegam pewne błędne koło jeśli chodzi o decydentów w wielu firmach produkcyjnych (nie w każdej i nie zawsze, ale jest to najczęstsza bariera). Z jednej strony osoby te chcą dysponować wiedzą pochodzącą z pierwszej ręki (od ludzi, którzy czytali, rozmawiali a następnie praktykowali). Z drugiej nie mają do nich zaufania, żeby pokazać “big picture”, który jest kluczowy w kontekście doboru technologii do obecnych w organizacji problemów i wyzwań.

Oprogramowanie to pewien sposób (jeden z wielu) na rozwiązanie problemów. Zła definicja na samym początku (której przyczyną może być ograniczone zaufanie do technologii), może spowodować, że najmniejszą linią oporu dojdziemy do złych wniosków, które z kolei doprowadzą do niedopasowanych rozwiązań.

Konsulting wsparciem w procesie decyzyjnym

A wystarczy być transparentnym (co można zabezpieczyć odpowiednimi umowami). Zbudować odpowiednie zespoły. Zainwestować czas w proces zarządzania zmianą i wspólne zbudowanie strategii, która będzie obejmowała zagadnienia technologiczne.

Moje przemyślenia powstały na podstawie:

  1. Czytania (choćby badanie EY, o którym pisałem wczoraj).
  2. Słuchania (osób decyzyjnych w organizacjach produkcyjnych).
  3. Pytania (żeby lepiej zrozumieć stan obecny).
  4. Mówienia (proponowania sposobów na sprostanie przedstawionym wyzwaniom).
  5. Pisania (co nastąpiło teraz po przemyśleniu powyższych).

Zapraszam serdecznie do wpisu na temat dashboard KPI.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *