Efektywność i Empatia – Design Thinking i Insights Discovery

Design Thinking to metoda rozwiązywania wyzwań oparta na kreatywności i innowacji. Wykorzystuje techniki z dziedziny projektowania do efektywnego adresowania różnych trudności. Kluczowe elementy tej metody obejmują m.in. empatię względem użytkowników, współpracę zespołową, iteracyjne prototypowanie oraz skupienie na praktycznym zastosowaniu rozwiązań. Na czym polega Design Thinking i jaką siłę może dać Twojej firmie w połączeniu z ideą Insights Discovery?

Design Thinking w starciu z rzeczywistością

Myślenie projektowe, znane również jako Design Thinking, stanowi wyrafinowaną metodologię innowacji i rozwiązywania problemów. Charakteryzuje się humanistycznym podejściem oraz interdyscyplinarnością, co sprawia, że jest niezwykle efektywne w kontekście współpracy z ludźmi. Proces ten zakłada pogłębioną analizę potrzeb i doświadczeń użytkowników. Dzięki temu doskonale sprawdza się m.in. przy opracowywaniu nowatorskich produktów, usług, procesów oraz strategii. Przykładem początkowego etapu w myśleniu projektowym jest empatia, rozumiana jako dogłębne poznanie użytkowników poprzez metody takie jak: wywiady, obserwacje czy warsztaty. Pozwala to na rzetelne zidentyfikowanie ich problemów, oczekiwań i doświadczeń.

Wykorzystanie metody w oparciu o model komunikacyjny

Świetnym przykładem wykorzystania etapów Design Thinking będzie nawiązanie do pewnej dobrej lektury napisanej przez Pana Thomasa Eriksona pt. „Otoczeni przez idiotów” będącą popularnym poradnikiem z zakresu komunikacji i psychologii interpersonalnej. Ogólnie o potencjale psychologii kolorów znajdziesz więcej w artykule „Odkryj potencjał zespołu – Metoda Insights Discovery„. W książce natomiast Erikson szczegółowo wykorzystuje model komunikacyjny DISC (a dokładniej Insights Discovery), aby wyjaśnić różnice w sposobach komunikacji i zachowań między ludźmi. Model ten dzieli typy osobowości na cztery główne kategorie, określane jako:

Można połączyć metodę z daną wyżej książką poprzez zastosowanie zasad Design Thinkingu do lepszej komunikacji i zrozumienia różnorodności osobowości opisanych przez Eriksona.

Przykład wykorzystania

Podczas procesu projektowania produktu lub usługi zgodnie z podejściem Design Thinking’u, zespół może uwzględnić różnorodność osobowości wśród potencjalnych użytkowników. Zamiast zakładać, że wszyscy będą reagować i korzystać z produktu/usługi w ten sam sposób, zespół może przeprowadzić badania na temat różnych stylów komunikacji i preferencji zachowań, korzystając z modelu DISC Eriksona.Następnie, wykorzystując te informacje, zespół może dostosować projekt tak, aby uwzględnić różnorodność potrzeb i preferencji użytkowników. 

Projektując interaktywną aplikację mobilną, zrozumienie, że niektórzy użytkownicy mogą preferować jasne, klarowne instrukcje (typ „niebieski”), podczas gdy inni mogą woleć bardziej emocjonalne i angażujące podejście (typ „żółty”), może wpłynąć na sposób prezentacji treści i interakcji w aplikacji.

Design Thinking i Insights Discovery – lepsza jakość i sprawność działań zawodowych

Opisane podejścia pomagają w rozwiązywaniu problemów i doskonaleniu procesów, koncentrując się na potrzebach użytkowników oraz iteracyjnym testowaniu i dostosowywaniu rozwiązań. Metody poprawiają jakość i efektywność pracy na wiele sposobów. 

Design Thinking, który jest tematem dzisiejszego artykułu:

Podsumowując, metoda Design Thinking jest niezwykle użytecznym narzędziem do polepszania jakości i efektywności pracy oraz wszelkich działań zawodowych. Skupia się bowiem na potrzebach użytkowników, promuje kreatywne myślenie i eksperymentowanie. Ponadto wspiera współpracę i interdyscyplinarność oraz zachęca do ciągłego uczenia się i doskonalenia.

Podobne treści znajdziesz na moim profilu na Linkedin. Zapraszam!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.