Identyfikowalność produktu w branży spożywczej 

Identyfikowalność produktu w zakładzie produkcyjnym, szczególnie spożywczym, to często standard związany ze spełnieniem wytycznych i wymogów prawnych. Można jednak zapewnić ją na co najmniej dwa sposoby. Manualnie, poprzez ręczne wyliczenia i dokumentowanie, lub automatycznie. Ta druga forma wydaje się kluczowa w obecnych czasach – dobie globalnych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju, zwiększania efektywności i obniżania kosztów wytwórczych. O zaletach i możliwościach traceability w sektorze w dzisiejszym artykule. 

Automatyzacji identyfikowalności w produkcji spożywczej 

Identyfikowalność wyrobu przykładowo w zakładach mleczarskich, jest nie tylko zobowiązaniem regulacyjnym, ale również niezbędnym narzędziem do zwiększania przejrzystości procesów produkcyjnych. W branżach, gdzie procesy są ciągłe i produkt rzadko widoczny – na przykład mleko płynące przez rury – manualne monitorowanie każdego etapu jest niemal niemożliwe. Z pomocą przychodzą oczywiście takie rozwiązania, jak systemy SCADA czy wydruki z maszyn, jednak połączenie tego w całość i wyliczenia są czasochłonne i wymagają specjalistycznej wiedzy. Poza tym w razie potrzeby – powrót do danych i znalezienie odpowiednich informacji jest niezwykle trudne. 

Nie wspominając oczywiście o tym, że prowadzenie dokumentacji ręcznej, choć powszechne, jest obarczone ryzykiem błędów. Implementacja automatycznego systemu identyfikowalności produktu umożliwia znaczne skrócenie czasu potrzebnego na dokumentację.  

Identyfikowalność produktu a redukcja śladu węglowego 

Jednym z najważniejszych aspektów prowadzenia nowoczesnego zakładu produkcyjnego jest skuteczne zarządzanie śladem węglowym. W dzisiejszych czasach, gdzie coraz więcej uwagi przykłada się do zrównoważonego rozwoju, tradycyjne metody monitorowania i dokumentowania, takie jak korzystanie z arkuszy Excel, są nie tylko niewystarczające, ale mało nieefektywne. Dlatego też, w mojej roli doradcy i edukatora staram się wprowadzać w zakładach produkcyjnych systemy automatycznej identyfikowalności, które transformują te procesy, czyniąc je bardziej efektywnymi i mniej obciążającymi środowisko.

Automatyczne traceability pozwala bowiem na dokładne śledzenie, jaki poziom śladu węglowego emituje dana partia, a nawet pojedynczy produkt. Ponadto dzięki automatycznej identyfikowalności, możemy monitorować zużycie energii i innych zasobów, co umożliwia precyzyjne raportowanie emisji gazów cieplarnianych. Zatem nie tylko zwiększa to zgodność z regulacjami, ale również pozwala na budowanie marki, która jest postrzegana jako odpowiedzialna i nowoczesna.  

Automatyczne traceability – przykładowe korzyści

Podsumowując, automatyzacja identyfikowalności produktów nie tylko usprawnia operacje w zakładach produkcyjnych, wpływa na lepsze zarządzanie sprzedażą i zasobami ludzkimi, ale również przyczynia się do lepszego zarządzania środowiskowego. Wprowadzenie nowoczesnych systemów traceability jest kluczowe dla firm dążących do poprawy bezpieczeństwa produktów oraz optymalizacji kosztów operacyjnych. Jesteś zainteresowany(a) cyfryzacją swojego zakładu produkcyjnego? Chcesz porozmawiać o śladzie węglowym? Zapraszam do kontaktu.

Zdobądź bezpłatnie 5 rozdziałów książki!

Dołącz do buletynu i zyskaj dostęp do 40% książki
15 kroków do zakupu systemu informatycznego.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.