Raportowanie produkcji – jak zdigitalizować wypieki

Wdrożenia technologiczne z zakresu Przemysłu 4.0, w tym raportowanie produkcji, często wiążą się z modernizacją parków maszynowych. Jest to całkiem naturalny proces chociażby w sektorze automotive. Jak jednak cyfryzować zakład produkcji cukierniczej, jeśli w tym sektorze technologia nie wymaga regularnej modernizacji? Czy w takim razie w ogóle jest sens digitalizować? Jakie wyzwania w zakresie automatycznej identyfikowalności produkcji ma ta branża i czy można przejść transformację cyfrową stopniowo, krok po kroku? Dzisiaj, na konkretnym przykładzie, przybliżę proste rozwiązanie do raportowania produkcji dla branży cukierniczej.

Raportowanie produkcji – obecnie

W procesie wytwarzania wyrobów cukierniczych należy zmieszać różnorodne surowce, zarówno płynne, jak i sypkie. Produkcja odbywa się na skalę przemysłową, więc masa surowców jest naprawdę duża, a z niej powstają setki lub tysiące wypieków. Każdy składnik, od cukru po dodatki smakowe, musi być dokładnie odmierzony i zidentyfikowany pod kątem konkretnej partii produkcyjnej. Jest to wymagane zarówno przez normy prawne, jak i przez klientów końcowych. Operatorzy otrzymują więc receptury i muszą ręcznie wpisywać dokładne ilości pobranych surowców oraz numery partii.

Już tutaj zaczynają pojawiać się pierwsze wyzwania:

  1. Ręczne wpisywanie danych jest czasochłonne – operator zamiast koncentrować się na pracach, które dają firmie realną wartość, poświęca czas na wypisywanie dokumentów.
  2. Za jakość wprowadzonych danych odpowiada operator.
  3. Ręczne wpisywanie informacji jest procesem podatnym na błędy – długi numer partii (np. 10-znakowy) może być łatwo pomylony. Pracownik może źle odczytać lub wpisać dane, a to prowadzi do błędów w dokumentacji i w dalszych etapach produkcji. W fabrykach cukierniczych, w których wytwarza się na dużą skalę, każdy taki błąd może mieć poważne konsekwencje, zła identyfikacja partii surowców może prowadzić do konieczności odrzucenia całych partii produktów.
  4. Operatorzy mogą mieć różną jakość pisma, co utrudnia odczytanie zapisanych danych przez inne osoby. Wyzwaniem jest więc konieczność przepisywania ręcznie zapisanych informacji do systemów komputerowych. Osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości muszą odczytywać i wprowadzać dane z papierowych raportów do systemów informatycznych. Oznacza to, że dane nie są dostępne od razu dla wszystkich, a źle odczytane wskaźniki mogą prowadzić do dalszych problemów w dokumentacji.

Raportowanie produkcji – manualny system oparty na formularzach webowych

W odpowiedzi na te wyzwania wraz z zespołem explitia zaproponowaliśmy manualny system oparty na formularzach webowych, które znajdują się na panelach operatorskich. System ten odwzorowuje dokładnie formularz, który operator wypełnia ręcznie, jednak zamiast wpisywania danych, korzysta ze skanera kodów kreskowych.

Korzyści z wdrożenia systemu

Wprowadzenie takiego systemu przynosi liczne korzyści:

  1. Eliminujemy ryzyko błędów ludzkich związanych z odczytywaniem i zapisywaniem numerów partii surowców. Informacja o numerze partii pochodzi bowiem bezpośrednio ze skanera, co zapewnia większą dokładność.
  2. Operacje są znacznie szybsze – operator nie musi ręcznie wprowadzać danych, co pozwala mu skupić się na rzeczywistym procesie produkcyjnym.
  3. Dane zeskanowane za pomocą kodów kreskowych są od razu dostępne w systemie. Oznacza to, że wszystkie osoby zaangażowane w proces produkcyjny mają w czasie rzeczywistym dostęp do aktualnych informacji. Przykładowo, osoby odpowiedzialne za dekorowanie ciast mogą natychmiast zobaczyć, jakie surowce zostały użyte w danej partii produkcyjnej i jakie są ich ilości. To znacznie usprawnia produkcję i zapewnia lepszą koordynację działań.
  4. Możliwość dalszego rozwoju systemu. Jedną z największych zalet proponowanego rozwiązania jest możliwość stopniowej cyfryzacji. System oparty na formularzach webowych i skanowaniu kodów kreskowych pozwala na wprowadzenie pierwszych etapów cyfryzacji bez konieczności kosztownej modernizacji całego parku maszynowego. To rozwiązanie jest stosunkowo niedrogie i łatwe do wdrożenia, a jednocześnie przynosi wymierne korzyści. System może być stopniowo rozbudowywany o dodatkowe funkcje. Przykładowo, w początkowym etapie miary surowców mogą być wpisywane ręcznie, ale system jest gotowy na automatyzację w przyszłości. W miarę rozwoju technologii w zakładzie i dalszej współpracy z dostawcą systemów informatycznych możliwe jest wprowadzenie kolejnych funkcji automatyzujących procesy produkcyjne.

Cyfryzacja małymi krokami

Wprowadzenie cyfryzacji w produkcji przemysłowej ciasta może być realizowane krok po kroku, bez konieczności kosztownej modernizacji całego parku maszynowego. Zaproponowane przez nas rozwiązanie, oparte na formularzach webowych i skanowaniu kodów kreskowych:

Dzięki temu zakłady cukiernicze mogą stopniowo wprowadzać kolejne etapy cyfryzacji, osiągając wymierne korzyści i poprawiając efektywność swojej produkcji.

Zdobądź bezpłatnie 5 rozdziałów książki!

Dołącz do biuletynu i zyskaj dostęp do 40% książki
15 kroków do zakupu systemu informatycznego.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.