Świat VUCA i BANI – Odpowiedź na wyzwania liderów XXI wieku

Nierzadko możemy usłyszeć o konieczności przygotowania swojej firmy do rozwoju w świecie VUCA i BANI. Czym właściwie są te pojęcia? Skąd się wzięły i czy również Ty – czytelniku mojego bloga – uważasz, że trafnie opisują środowisko, w jakim przystało nam budować swój biznes? Zapraszam do zapoznania się z treścią artykułu.

VUCA – definicja pojęcia

Określenie VUCA znalazło zastosowanie w teorii przywództwa Warrena Bennisa i Burta Nunsa. Zostało zapoczątkowane kilkadziesiąt lat temu i opisuje świat jako: 

Początkowo koncepcję VUCA, wprowadziła uczelnia wojskowa United States Army. Pozwoliło jej to opisać rzeczywistość po zakończeniu zimnej wojny. Określenie VUCA nabrało jednak znaczenia w zarządzaniu strategicznym po atakach na World Trade Center, ponieważ rozpoczęto wtedy szczególne rozważania nad możliwościami przewidzenia i zapobiegnięcia takim katastrofom.

W Polsce analogicznym pojęciem jest SPAM. Określenie zostało wprowadzone przez Wiesława Grabowskiego (coach i trener biznesu), obejmujące:

Obydwa akronimy podkreślają wyzwania stawiane liderom i organizacjom w szybko zmieniającym się środowisku.

Świat VUCA vs skuteczny menedżer

Rzeczywistość VUCA wymaga od menedżerów posiadania wysokiego poziomu wiedzy dotyczącej zarządzania zmianą. Bob Johansen z Institute for the Future, znany autor i doradca biznesowy, podkreśla znaczenie umiejętności „VUCA Prime” dla dzisiejszych liderów. Wśród istotnych kompetencji wymienia:

Powyższe kompetencje pozwalają liderom nie tylko przetrwać w dynamicznie zmieniającym się środowisku, ale również odnosić sukcesy, prowadząc organizację przez niepewność i wykorzystując zmiany jako okazje do innowacji i wzrostu.

Czym jest świat BANI

Termin BANI, wprowadzony przez Jamaisa Cascio, specjalistę od analizy trendów przyszłościowych, zyskał na popularności w 2020 roku, w kontekście pandemii COVID-19. Miał pomóc zrozumieć skutki pandemii. Ten akronim służy do opisu świata jako:

Pomimo pozornie pesymistycznego obrazu, zarówno rzeczywistość VUCA jak i BANI oferuje możliwości dla przedsiębiorstw do adaptacji i rozwoju. Kluczowe jest przyjęcie strategii zwinności, polegającej na wyznaczaniu kierunków działania i elastycznym dostosowywaniu się do zmieniających się warunków, zamiast kurczowego trzymania się ustalonych planów. Współcześni liderzy powinni wykazywać otwartość na nowe technologie, zapewniać szybki dostęp do wiarygodnych danych i podchodzić do wyzwań etapami. Takie podejście może przekształcić wyzwania w możliwości, pozwalając na skuteczną nawigację nawet w nieprzewidywalnym świecie.

Zdobądź bezpłatnie 5 rozdziałów książki!

Dołącz do buletynu i zyskaj dostęp do 40% książki
15 kroków do zakupu systemu informatycznego.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.